Korzystając ze współfinansowania inwestycji, w ramach programu pomocowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego przez Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Pracownia uczestniczyła w realizacji programu:


Twój pomysł, europejskie pieniądze.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013


Tytuł projektu:Wykorzystanie nowoczesnych technik pomiarowych w ochronie środowiska.
 
Beneficjent:Pracownia Usługowa Ochrony Środowiska KALMAT – Marian Kaliszuk.
ul. Kruczkowskiego 4, 21-500 Biała Podlaska

Pozyskane w ramach realizacji projektu środki finansowe posłużyły współfinansowaniu zakupu nowoczesnej aparatury pomiarowej w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Informacje w zakresie możliwości wykorzystania środków, pochodzących z funduszy unijnych uzyskać można w:

punktach informacyjnych


Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie


adres:ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
telefon:81 441 67 50
e-mail:rpo@lubelskie.pl

Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie


adres:ul. Graniczna 4, 20 110 Lublin
telefon:81 462 38 31
e-mail:lawp@lubelskie pl
www:lawp.lubelskie.pl